Curs intensiu d'acústica ambiental

Aquest curs està dirigit a tots aquells que per la seva tasca professional requereixin una formació en acústica bàsica per portar a terme actuacions de control i/o verificació en matèria de soroll i vibracions, d’activitats o locals amb problemàtica de soroll ambiental.
Es farà especial incís en l’aplicació de les ordenances, directives i legislació actualment vigents. Tanmateix, el Curs s’orienta amb una important vessant pràctica, desenvolupada tant a Laboratoris i entorns controlats, com altres casos pràctics reals.

Publica un comentari