Curs “Governs locals actius a la Unió Europea”

Proporcionar informació i formació sobre la Unió Europea, especialment en aquells temes d’interès per l’àmbit local que permetin entendre què és i què fa la Unió Europea

Publica un comentari