Curs Foment del jardí autòcton

8 de novembre: La jardineria sostenible, tractament dels espais pública.
15 de novembre: Les malalties de les plantes, adobs i regs.
22 de novembre: Les plantes aromàtiques i els rosers.
29 de novembre: Les plantes de flor i vivaç, plantació i reproducció.

Publica un comentari