Curs en Compra i Contractació Pública Verda

Els objectius de la formació són:

• Motivar els participants sobre la importància d’incorporar la perspectiva ambiental a la compra i contractació pública.

• Aclarir com introduir la variable ambiental en tot el procés de contractació per obtenir els màxims beneficis i minimitzar les dificultats.

• Capacitar els participants per aplicar la contractació verda de manera autosuficient (treballant diversos àmbits i, en especial, els serveis de gestió energética).

Programa_Curs en Compra i Contractació Pública Verda

Two nights of fashion at Christian Fashion Week Tampa
woolrich quoka to beat the heat

Two nights of fashion at Christian Fashion Week Tampa
woolrich nyc to beat the heat