Curs d’introducció a l’eficiència energètica i a les energies renovables

Promoure i desenvolupar un programa d’especialització per a recents llicenciats/enginyers per tal que puguin prestar els seus serveis com a tècnics superiors qualificats en desenvolupament d’accions en matèria d’eficiència energètica i energies renovables.

Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012 de 8 d’octubre. 

Publica un comentari