Curs d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum

El curs pretén donar una visió general dels requisits de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, arran de la publicació del Reial Decret que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques per al subministrament i la producció d’electricitat amb autoconsum. El Reial Decret pretén “establir un marc normatiu on es garanteix la sostenibilitat econòmica del sistema i el repartiment adequat de les càrregues del sistema”.

Publica un comentari