Curs d'Especialització en ArcGis 9.1 aplicat a la Gestió Ambiental

Desenvolupar aptituds per a la gestió i anàlisi de diverses qüestions ambientals mitjançant el desenvolupament de casos pràctics. Tot això des d’un enfocament interdisciplinari que, en aquest cas, aplega l’aprenentatge d’un programari d’alta especialització com és l’ArcGis 9.1 i l’estudi de fenòmens de dimensió territorial que incideixen en un àmbit d’estudi de màxima vigència, com és el del medi ambient

Publica un comentari