Curs d'especialització en ArcGis 9.1 aplicat a la Gestió Ambiental

L'objectiu d'aquest curs és formar a l'alumne en la utilització d'un dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) amb més difusió en la pràctica professional (l'ArcGis 9.1 d'ESRI) i al mateix temps, fer avinent als alumnes la potencialitat d'aquest tipus de programari en l'anàlisi i gestió ambientals.

Publica un comentari