Curs d'Especialització: Eines i instruments per a les polítiques de paisatge

Presentar els continguts dels diversos instruments de protecció, gestió i ordenació del paisatge, recollits en el Reglament de la Llei 8/2005, amb especial atenció als mètodes d’elaboració de les anàlisis, les diagnosis i les propostes d’intervenció.

Publica un comentari