Curs d’Eficiència energètica en l’edificació: introducció a la certificació energètica i Certificació d’edificis existents

Els objectius d’aquesta formació és que els alumnes coneguin la normativa d’aplicació relacionada a la Certificació Energètica d’Edificis Existents; dominin les eines i procediments de certificació energètica i adquireixin els coneixements suficients per identificar l’estat energètic dels edificis existents.

Publica un comentari