Curs de selecció d’espècies per a jardineria sostenible

Aquest curs tractarà de donar els coneixements per poder fer una selecció apropiada de les espècies més adients sota criteris de sostenibilitat i considerant tots aquells condicionants que s’han de tenir en compte quan es formulen propostes de vegetació en jardins, i es duen a terme projectes de nova implantació o renovació.

Publica un comentari