Curs de Postgrau en Energies Renovables i Sostenibilitat en Edificis: Certificació Energètica, Qualitat de l'Ambient Interior

Informar als assistents de l’estat de la normativa sobre eficiència calificació energètica dels edificis.
Presentar les metodologies existents per determinar la demanda i el consum energètic dels edificis i presentar casos pràctics.
Presentar les metodologies per l’avaluació de la qualitat ambiental interior dels edificis (IEQ).
Presentar els principals criteris d’arquitectura sostenible i d’integració de l’energia solar tèrmica i fotovoltaica en els edificis.

Publica un comentari