Curs de gestors de mobilitat municipal

Aquest curs vol oferir als seus assistents els coneixements i habilitats suficients com per portar a terme actuacions de gestió local de la mobilitat en la planificació de la mobilitat municipal o supralocal amb un fort component d’eficiència energètica, igualment es vol oferir coneixements per gestionar l’accés a centres de treball i de serveis, tot aplicant-hi en tots dos casos, a més dels criteris d’eficiència energètica, el de mobilitat sostenible, segura i saludable.

També es persegueix fer una aproximació als principals paràmetres i enfocaments relacionats amb la mobilitat i els seus impactes (ambientals, socials i econòmics), així com les alternatives existents de mobilitat sostenible i segura.

Igualment, es volen aportar les eines de planificació i gestió necessàries per als gestors de la mobilitat, en els diversos àmbits sectorials, a escala global d’un municipi, i també en el que es refereix a l’accés a centres de treball i de serveis.

També es persegueix aprofundir en el coneixement dels instruments a l’abast per incorporar el vector energètic a la planificació de la mobilitat des d’una perspectiva de sostenibilitat.

El curs està dirigit a càrrecs i tècnics de les administracions locals i autonòmiques, a llicenciats en carreres tècniques d’enginyeries i de ciències que tinguin o puguin tenir alguna responsabilitat sobre la gestió de la mobilitat o d’impuls i desenvolupament dels plans de mobilitat.

Publica un comentari