Curs de Formació: Gestió Energètica Municipal en el marc del Pacte d’alcaldes

Programa curs formació gestió energètica municipal en el marc del Pacte d’alcaldes

Dimecres, 1 de febrer de 2012 – Sessió 1 – El Pacte d’alcaldes. El sistema energètic actual

■         Benvinguda i presentació  – Pere Giró. Vicepresident del CILMA

■        El Pacte d’alcaldes: governança multinivell, cohesió territorial i el rol clau dels coordinadors territorials Davide Strangis. Coordinador de projectes. Secretariat Permanent de lArc Llatí (covenant supporter)

■         L’experiència de la Diputació de Barcelona. Resultats i expectatives. El Programa Desgel 3.0 – Carmen Melcion. Oficina Tècnica del Canvi Climàtic i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona

Programa Desgel 3.0

Projecte Euronet 50/50

■         El Pacte d’alcaldes a l’Ajuntament de Sant Celoni – Inés Balaguer. Tècnica de sostenibilitat. Ajuntament de Sant Celoni

■        El Pacte d’alcaldes a la demarcació de Girona– Marc Marí. Cap del Servei de Medi Ambient  de la Diputació de Girona

■        El sistema energètic. Introducció. Eduard Quintana. SOM ENERGIA 

■        El sistema energètic. Tarifes elèctriques. Contractació. Venda d’energia. Aleix Pineda. Enginyer tècnic del Servei dEnginyeria. Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona          

Dimecres, 8 de febrer de 2012 – Sessió 2 – Eficiència energètica 

■         Marc normatiu: Codi tècnic de l’edificació, RITE, Directiva d’eficiència energètica en edificis. L’auditoria energètica d’una instal·lació municipal. Jaume Vicens. EnErGi

■         Cas pràctic. L’auditoria energètica de l’edifici dels serveis tècnics i de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Figueres. Montse Porterias. Agència Local dEnergia. Ajuntament de Figueres

■         Estratègies per millorar l’estalvi energètic, d’emissions i econòmic de l’enllumenat públic. Valoració de noves tendències. Aleix Pineda. Enginyer tècnic del Servei dEnginyeria. Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona

■         Cas pràctic. Valoració de l’estalvi i eficiència energètica en les darreres actuacions en l’enllumenat públic de la ciutat de Girona. Fany Fernández. Enginyera tècnica municipal. Secció dEnllumenat Públic. Àrea dUrbanisme i Activitats. Ajuntament de Girona

■       Cas pràctic. Control de consum energètic municipal. Carina Creixans. Tècnica del Punt ImfoEnergia del Ripollès. Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura

Dimecres, 15 de febrer de 2012– Sessió 3 – Energia renovable

■       Energia solar tèrmica i fotovoltaica . Richard Elelman. Public Administration Projects. CTM Centre Tecnològic

■         Cas pràctic. Coberta fotovoltaica de la plaça de Catalunya de Figueres Montse Porterias. Agència Local dEnergia. Ajuntament de Figueres

■         Biomassa . Jordi Macià. Tècnic Àrea Energia. CTM Centre Tecnològic

■        Cas pràctic. Gestió forestal i implementació de biomassa en edificis públics al Ripollès. Esteve Pous. Gerent i enginyer de forests del Consorci dEspais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR)

■         Geotèrmia de baixa temperatura. Jordi Cusidor. IPR Manager. CTM Centre Tecnològic. Professor UPC

■         Cas pràctic. Instal·lació geotèrmica a l’edifici polivalent. Xavier Catanyer. Regidor de Medi Ambient i Obres. Ajuntament dAiguaviva

■         Minieòlica energy hub i microxarxes. Jordi Cusidor. IPR Manager. CTM Centre Tecnològic. Professor UPC

■       Cas pràctic. El microaerogenerador d’Ordis. Maria Crehuet. Alcaldessa dOrdis.

Imatges del microaerogenerardor d’Ordis

■         Visita tècnica. La caldera de biomassa de l’escola de Santa Eugènia. Telegestió de les instal·lacions. Laura Mascort. Enginyera municipal. Ajuntament de Girona.

Dimecres, 22 de febrer de 2012 – Sessió 4 – Mecanismes per implantar accions d’eficiència energètica i energies renovables a través de partenariat públic – privat

■        Marc actual: la necessitat dactuar en temps de crisi. Eines per implantar les accions dels plans dacció per a lenergia sostenible. El Programa ELENA i els fons del Banc Europeu dInversions Francesc de Sàrraga. Cap de la Secció de Suport a la Gestió Energètica Municipal. Diputació de Barcelona

■         La concessió de domini públic per a la instal·lació denergia solar fotovoltaica Francesc de Sàrraga. Cap de la Secció de Suport a la Gestió Energètica Municipal. Diputació de Barcelona

■         La contractació duna empresa de serveis energètics per a la gestió de lenllumenat públic a través del contracte mixt de subministrament i serveis Francesc de Sàrraga. Cap de la Secció de Suport a la Gestió Energètica Municipal. Diputació de Barcelona

■         La contractació duna empresa de serveis energètics per al subministrament de calor amb biomassa Francesc de Sàrraga. Cap de la Secció de Suport a la Gestió Energètica Municipal. Diputació de Barcelona

Ponència Francesc de Sàrraga

■       L’estalvi i l’eficiència energètica en la gestió integral d’equipaments. La contractació d’una ESE o les bones pràctiques a través dels estalvis compartits:el Programa 50/50. Francesc de Sàrraga. Cap de la Secció de Suport a la Gestió Energètica Municipal. Diputació de Barcelona

■         Estratègies per al finançament a les actuacions del projecte d’Ordis. Maria Crehuet. Alcaldessa d’Ordis

Pregunta: CONTROL DE L’ENCESA I L’APAGADA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC. EXISTEIX UN CALENDARI AMB L’HORA IDEAL D’ENCESA I APAGADA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC PER LA PROVÍNCIA DE GIRONA ?? Resposta Fany Fernández

Publica un comentari