Curs de formació: De PIME a MESE a Girona

Incrementar el coneixement de nous esquemes per mobilitzar inversions en eficiència energètica de l’enllumenat públic i edificis públics a les PIME.

Incrementar el coneixement de les diferents tecnologies existents per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i d’edificis públics a les PIME.

Capacitar les PIME del territori gironí perquè esdevinguin MESE (microempreses de serveis energètics).

Donar a conèixer els principals instruments financers per a PIME.

Publica un comentari