Curs de formació “Models de gestió preventiva i recuperadora dels residus municipals a les comarques gironines” 2008

1. Fer una anàlisis i valoració de la situació actual dels residus a Catalunya i especialment a les comarques gironines, els programes que s’estan aprovant i les prospectives del futur al nostre país.

2. Analitzar les claus i eines de models preventius i recuperadors de residus, per a obtenir uns resultats eficients i sostenibles.

3. Analitzar els elements més significatius dels costos de la gestió dels residus.

4. Visitar unes instal·lacions, amb un model de gestió de residus, que assoleixen bons resultats de recuperació.

5. Fer-ne una valoració amb els participants del curs i treure’n conclusions que puguin ser útils pels municipis assistents.

Nota: Eviteu imprimir aquests documents si no és estrictament necessari. Si decidiu imprimir-los feu-ho en paper 100% reciclat i blanquejat totalment lliure de clor (TCF). Us recomanem que la impressió sigui a doble cara i quatres dispositives per pàgina. D’aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals.

Curs Gestió Residus 2008. Programa
Curs Gestió Residus 2008. Resum buidatge qüestionari inicial
Curs Gestió Residus 2008. El marc legislatiu i prospectives
Curs Gestió Residus 2008. La gestió dels residus a Catalunya
Curs Gestió Residus 2008. Diagnosi dels residus a comarques gironines
Curs Gestió Residus 2008. Els models de gestió.
Curs Gestió Residus 2008. La matèria orgànica
Curs Gestió Residus 2008. Les instal·lacions de tractament
Curs Gestió Residus 2008. Els residus comercials
Curs Gestió Residus 2008. Recollida de l’esporga
Curs Gestió Residus 2008. Compostatge agrícola
Curs Gestió Residus 2008. Presentació de la definició i caracterització de residus municipals.
Curs Gestió Residus 2008. Planta de compostatge d’Olot
Curs Gestió Residus 2008. Planta de triatge de Vic
Curs Gestió Residus 2008. Instruments normatius fiscals
Curs Gestió Residus 2008. Criteris ordenances municipals de residus
Curs Gestió Residus 2008. Criteris ordenances fiscals de residus
Curs Gestió Residus 2008. Criteris i pautes dels plecs tècnics de recollida de residus municipals
Curs Gestió Residus 2008. Conveni tipus de col·laboració amb els comerços respectuosos amb el medi ambient
Curs Gestió Residus 2008. Els costos del sistema
Curs Gestió Residus 2008. Educació ambiental i campanyes
Curs Gestió Residus 2008. Article gestió residus urbans. Butlletí de l’Agència Europea del Medi Ambient
Curs Gestió Residus 2008. Text de la Directiva Europea de residus (encara per aprovar – en anglès)
Curs Gestió Residus 2008. Nota de premsa Directiva Eurpoea de residus

Publica un comentari