Curs de formació “La problemàtica del soroll ambiental: Mesurament i avaluació”. 2004

L’objectiu del curs ha sigut ampliar coneixements per regular, controlar i inspeccionar activitats o comportaments que generin sorolls en el municipi, així com establir mesures de millora acústica allà on es sobrepassin els nivells d’immissió.

Programa curs soroll

Publica un comentari