Curs de formació “La prevenció de la contaminació lumínica a Catalunya: el paper dels municipis”. 2009

Realitzar una tasca de divulgació i interpretació de la normativa que preveu corregir i prevenir la contaminació lumínica, així com entendre conceptes i elements de luminotècnia que caldrà aplicar a les instal·lacions d’enllumenat.

Curs prevenció contaminació lumínica 2009. Programa

Curs protecció contaminació lumínic. Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn

Curs prevenció contaminació lumínica. Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001.

Curs prevenció contaminació lumínica. La contaminació lumínica (1a part). 2009

Curs prevenció contaminació lumínica. La contaminació lumínica (2a part). 2009

Curs prevenció contaminació lumínica. La contaminació lumínica (3a. part). 2009Curs prevenció contaminació lumínica.

El marc regulador de la prevenció de la contaminació lumínica a Catalunya: La Llei 6/2001 i Decret 82/2005. 2009

Curs prevenció contaminació lumínica. Noves competències per als municipis catalans. 2009

Curs prevenció contaminació lumínica. Dubtes i futur en la prevenció de la contaminació lumínica a Catalunya. 2009

Curs prevenció contaminació lumínica. LListat de dubtes i respostes. 2009

Curs prevenció contaminació lumínica. Explicació de les instal·lacions de la sortida pràctica a la ciutat de Girona. 2009

Curs prevenció contaminació lumínica. Exemples de gestió d’enllumenat a la ciutat de Girona. 2009

Curs prevenció contaminació lumínica. Ordenança i Pla de contaminació lumínica de Girona. 2009

Publica un comentari