Curs de conducció, ús i parametrització de calderes de biomassa

Adquirir coneixements mínims bàsics, de forma pràctica i per equips en funcionament, per a poder gestionar equips de biomassa.

Publica un comentari