Curs de Càlcul i Disseny de Sistemes de Climatizació

L’objectiu  del curs és aprendre el nou RITE d’una manera pràctica. Per això  s’aplicarà el nou RITE sobre un projecte concret. Es posarà èmfasi en  com s’implementen els nou apartats exigits pel nou RITE: Estimació  mensual d’energia consumida, justificació energètica.

Publica un comentari