Curs de Càlcul i Disseny de Sistemes de Climatització

L’objectiu del curs és apendre el nou RITE d’una manera pràctica. Per això s’aplicarà el nou RITE sobre un projecte concret. Es posarà èmfasi en com s’implementen els nou apartats exigits pel nou RITE: Estimació mensual d’energia consumida, justificació energètica.

Publica un comentari