Curs complert del compliment normatiu opció general, CTE HE0, HE1 i certificació energètica, eina unificada HULC

El curs pretén mostrar l’aplicabilitat del nou software, i permetre que els assistents dominin amb garanties la seva utilització, des de la concepció de l’edifici, fins a les seves instal·lacions, solucions singulars de l’envolvent, llibreries de materials i ponts tèrmics, etc, per tal de poder justificar els documents HE0 i HE1 del CTE i realitzar la certificació energètica.

Publica un comentari