Criteris per identificar l’envolupant tèrmica en edificis existents i solucions de rehabilitació energètica per milorar la seva qualificació energètica

La voluntat d’aquest curs és donar les eines per saber deduir amb un cert marge d’error la composició de l’envolupant tèrmica a Catalunya ja que la gran dificultat d’utilització dels programes pels Enginyers Industrials és la deducció de la composició dels tancaments o envolupant tèrmica en edificis existents on resulta molt complicat trobar dades.

Publica un comentari