Criteris de qualificació de les modificacions com a substancials o no substancials

Actualment es troba pendent de desenvolupament reglamentari la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

A manca de la definició reglamentària dels paràmetres per a la qualificació de les modificacions com a substancials o no substancials i als efectes de facilitar la seva interpretació i a proposta de la Direcció General de Qualitat Ambiental la Ponència Ambiental ha aprovat aquest document.

 

Publica un comentari