Criteris ambientals com a requisit de solvència: energia elèctrica 100% renovable

En la licitació del consum elèctric municipal ja és possible incloure clàusules ambientals: en la fase de selecció com a requisit de solvència, en la fase d’adjudicació com a criteris de valoració o en la fase d’execució com a condicions especials d’execució del contracte.
Us recomanem aquest article de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/espaistematics/contractacio/criteris-ambientals-com-a-requisit-de-solvencia-energia-electrica-100-renovable.html
Així mateix, una notícia que recull una sentència a favor de l’ajuntament de Madrid que ratifica que els ajuntaments poden exigir en les licitacions del seu consum elèctric companyies que només comercialitzin energia d’origen renovable:
https://www.elindependiente.com/economia/2019/09/20/iberdrola-pierde-la-batalla-legal-para-tumbar-el-megacontrato-de-luz-que-aprobo-carmena/

Publica un comentari