Costes i Urbanisme: Les limitacions de la Llei de Costes i el planejament urbanístic a la urbanització de la franja litoral

Amb l’objectiu d’analitzar les normativa d’aplicació a la franja litoral i la seva interpretació, tant pel que fa a la llei de costes com al seu planejament urbanístic així com la resolución dels dubtes que puguin sorgir en casos concrets.

Publica un comentari