Convocatòries d'Ajuts per projectes de prevenció de residus municipals, per fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica i per la implantació de deixalleries i altres equipaments.

Ajut per fomentar la prevenció de residus municipals.
Ajut per iniciar la recollida selectiva de la matèria orgànica, estendre l’ementat servei a un àmbit de població superior i/o introduir millores substancials.
Ajut per a la implantació de deixalleries, de deixalleries mòbils, de mini-deixalleries i per a millores i equipament auxiliar en la xarxa de deixalleries

Publica un comentari