Convocatòria subvencions per promoure accions de sostenibilitat local

a) Accions de prevenció del canvi climàtic (reducció consum energètic, millora eficiència, utilització d'energies renovables…)
b) Accions per promoure la mobilitat sostenible (planificació camins segurs escolars i projectes compartir vehicles privats)
c) Accions d'integració de polítiques de sostenibilitat en l'acció local (estudis per a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic, plans directors de sostenibilitat supramunicipals i execució d'accions previstes en plans directors supramunicipals)
Publicat DOGC núm. 4390 de 24.05.2005

Publica un comentari