Convocatòria subvencions a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric

Subvencions a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega ràpida d’accés públic per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al
desplegament d’infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019).
Té la consideració d’estació de recàrrega d’accés públic, d’acord amb les bases reguladores que publica la Resolució EMC/1809/2019, de 28 de juny (DOGC núm. 7911, de 5.7.2019), una plaça específica d’estacionament associada que sigui exclusivament per a vehicles elèctrics, accessible per a qualsevol usuari de vehicle elèctric cada dia de la setmana, que estigui en estat operatiu i que a més estigui dotada del sistema corresponent de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la realització i la gestió de la seva recàrrega.
Beneficiaris: ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Baix Empordà, la Cerdanya, el Pla del’Estany, el Ripollès i la Selva
Publicat al DOGC núm. 7967 de 25/09/2019

Publica un comentari