Convocatòria pública per subvencionar la realització d'actuacions en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament dels recursos energètics renovables per a l'any 2005.

Un dels eixos bàsics de la política energètica de la Generalitat de Catalunya és la racionalització de la utilització de l'energia i la reducció de les emissions de diòxid de carboni i dels gasos que contribueixen a l'escalfament del planeta i el canvi climàticenergètiques, de béns d'equip i de serveis industrials destinats a millorar la utilització de l'energia.

Publica un comentari