Convocatòria programa LIFE

Publicat al DOUE núm. C-149, de 21/6/2005, pàg. 20

La Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea ha obert la
convocatòria per a la presentació de propostes en el marc de LIFE-Natura,
projectes de demostració i preparatoris de LIFE-Medi Ambient i LIFE-Països
tercers, per al període 2005-2006.
Tots els projectes s'hauran d'enviar, abans del 30 de setembre de 2005, a
les autoritats estatals competents que, al seu torn, hauran d'enviar-los a
la Comissió Europea abans del 30 de novembre de 2005.

Publica un comentari