Convocatòria per presentar sol·licituds de projectes susceptibles de ser cofinançades pel programa Viure al Poble, FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4

•Projectes integrals per a la regeneració urbana i rural
•Valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural.
•Valorització, protecció i desenvolupament del patrimoni natural.
•Ajuts per millorar els serveis turístics.
Publicació al DOGC núm. 5566 de 12/02/2010

Publica un comentari