Convocatòria per presentar sol·licitud per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de ser cofinançades pels FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2.

Eix 2: Medi ambient i prevenció de riscos

Eix 4: Desenvolupament sostenible local i urbà

Publicat al DOGC núm. 6239 de 24.10.2012

Publica un comentari