Convocatòria per cobertura d’una plaça de tècnic/a superior de Medi Ambient

Convocatòria laboral temporal, per cobertura de lloc de treball per substitució per maternitat.
Publicat al BOP núm. 209 de 2 de novembre de 2017

Publica un comentari