Convocatòria per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

Finançar la lluita i control integrat de plagues urbanes d’insectes,
inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.
No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, animals de companyia (gats i
gossos) i animals salvatges urbans. Així com els tractaments: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.

Publicat al BOP núm. 133 de 13 de juliol de 2016

Publica un comentari