Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per finançar la redacció de plans d'ordenació urbanística municipal, de programes d'actuació urbanística municipal i de plans urbanístics

DOGC 4358 de 07.04.2005
L'objecte d'aquestes subvencions és finançar la redacció, durant l'any 2005, de plans d'ordenació urbanística municipal en municipis sense figura de planejament general o només amb delimitació de sòl urbà o en municipis amb planejament general aprovat d'acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme. Així mateix, és objecte d'aquestes subvencions finançar la redacció de programes d'actuació urbanística municipal i de plans urbanístics derivats d'iniciativa pública.

Publica un comentari