Convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a actuacions en sòl no urbanitzable del sistema costaner

DOGC 4356 05.04.2005
L'objecte de les subvencions que regeixen aquestes bases és el finançament de les intervencions paisatgístiques en sòl no urbanitzable del sistema costaner.

Publica un comentari