Convocatòria per a l'any 2008 dels ajuts a programes pilot per promoure la mobilitat sostenible

Desenvolupament de programes pilot que, pel seu caràcter innovador, per la seva qualitat i viabilitat i per la seva capacitat d’aportat experiències útils per a la seva aplicació en altres casos, pugui servir com a elements dinamitzadors de polítiques i actuacions orientades a la mobilitat sostenible en l’àmbit urbà i metropolità.
Publicat al BOE núm. 194 de 12.08.2008

Publica un comentari