Convocatòria per a la realització de convenis per a la realització de plans de participació ciutadana i l'atorgament d'ajuts per desenvolupar experiències de participació

DOGC 4357 de 06.04.2005
L'objecte dels convenis que regeix aquesta convocatòria és la realització de plans de participació ciutadana que hauran de contenir, com a mínim, les especificacions que s'indiquen en aquestes bases. Tots els ens beneficiaris d'aquest programa hauran de sotmetre el projecte subvencionat a una avaluació realitzada per una comissió de seguiment promoguda per la Direcció General de Participació Ciutadana amb tècnics del territori i altres professionals experts per tal de nodrir una base de dades d'experiències per compartir-la amb altres municipis.

Publica un comentari