Convocatòria per a la provisió d’una plaça de tècnic/a de medi ambient i constitució d’una borsa de treball – Quart

L’Ajuntament de Quart ha publicat les bases i convocatòria d’una plaça de tècnic/a de medi ambient i la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura en règim d’interinatge de les vacants que es puguin produir, mitjançant concurs oposició.

Publicat al BOP núm. 53 de 15 de març de 2019

Publica un comentari