Convocatòria per a la contractació laboral temporal d’una persona com a tècnic mig al Consorci de l’Estany

L’objecte de la convocatòria és la contractació laboral d’una persona sota la modalitat temporal d’interinitat per substitució
durant el període de baixa i permís de maternitat de la treballadora substituïda, com a tècnic mig del Consorci de l’Estany
(endavant CES) per a la participació en els serveis tècnics en les tasques de: seguiment de l’Estudi de la relació de la presència
de gavians en la qualitat de les aigües d’una massa d’aigua continental, mitjançant l´ús de la falconeria a l’Estany de
Banyoles, el projecte LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT/Es/001091) i altres com suport al laboratori de nàiades, redacció
d’informes i memòries, control de camps de treball, control de brigades, entrada de dades, censos de fauna, control d’obres,
etc.
Publicat al BOP núm. 140 de 21 de juliol de 2017

Publica un comentari