Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments del litoral gironí per finançar despeses derivades de la implementació, promoció i dinamització d’itineraris marins a la Costa Brava (any 2016)

Fomentar la implementació, promoció i dinamització
dels itineraris marins, que són un producte turístic innovador i
sostenible que té com a atractiu diversificar i desestacionalitzar el
turisme, captar nous segments del mercat, promocionar la destinació
Costa Brava i satisfer la demanda existent dins el sector del turisme
esportiu.

Publicat al BOP núm. 126 de 4 de juliol de 2016

Publica un comentari