Convocatòria LIFE + 2009

Projectes LIFE+ Naturalesa i Biodiversitat: Protegir, conservar, restaurar, supervisar y facilitar el funcionament dels sistemes naturals, els hàbitats naturals, la flora i la fauna.

Projectes LIFE+ Política i Gobernança Mediambiental: Canvi climàtic, Aigua, Aire, Sòl, Medi Ambient Urbà, Soroll, Riscos dels Productes químics, Medi Ambient i Salut, Recursos Naturals i Residus, Silvicultura, Innovació, Visions Estratègiques.

Projectes LIFE+ Informació i Comunicació: Divulgar informació i fomentar la sensibilització al voltant dels temes mediambientals.

Publicat al BOE núm. 141 de 11.06.2009

Publica un comentari