Convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de Medi Ambient

La Diputació de Girona ha convocat una plaça de tècnic/a de Medi Amient de l'escala d'administració especial.
Les Bases s'han publicat al BOP núm. 56 de 22 de març de 2005

Publica un comentari