Convocatòria d'una oferta de treball temporal en el CILMA

Les funcions del lloc de treball són: execució de les tasques tècniques encomanades per la Secretaria Tècnica, donar suport al secretari tècnic i assessors tècnics en les seves tasques i suplir-los en cas d’absència, atenció de consultes dels membres del CILMA, confecció de material i documentació tècnica, control dels procediments de treball intern, participació activa en la definició d’actuacions i en la millora de la Secretaria Tècnica.

Publica un comentari