Convocatòria dels premis d’excel·lència energètica

Amb l’objectiu de promoure i reconèixer la importància de l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies renovables per avançar cap a un nou model energètic més eficient, socialment redistributiu i ambientalment sostenible, en línia amb els principis de la política energètica europea: seguretat, competitivitat i sostenibilitat.

 Publicat al DOGC núm. 7047 de 28.01.2016

Publica un comentari