Convocatòria de subvencions per tal de fomentar la redacció de diverses figures de planejament urbanístic

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases la redacció de Plans d'ordenació urbanística municipal en municipis sense instrument de planejament urbanístic general, o que només disposin de delimitació de sòl urbà, o de planejament urbanístic general aprovat d'acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme.

Publica un comentari