Convocatòria de subvencions per finançar la redacció de plans d'ordenació urbanística municipal.

L'objecte d'aquestes subvencions és finançar la redacció de plans d'ordenació urbanística municipal en municipis sense figura de planejament urbanístic general o només amb delimitació de sòl urbà o en municipis amb planejament urbanístic general aprovat d'acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.

Així mateix, és objecte d'aquesta subvenció finançar la redacció de programes d'actuació urbanística municipal, de plans urbanístics derivats d'iniciativa pública i de les modificacions del planejament urbanístic general que es redactin amb la finalitat d'adaptar-se als plans directors urbanístics del sistema costaner.
Publicat al DOGC núm. 4890 de 24/05/2007

Publica un comentari