Convocatòria de subvencions per cofinançar les despeses extraordinàries generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua

Aquesta convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua.

Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades dins del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018. Es considera despesa realitzada la justificada i efectivament pagada. No es consideren despeses pagades aquelles que hagin estat objecte de compensació.

Publicat al DOGC núm. 7795 de 24/01/2019

Publica un comentari