Convocatòria de subvencions per cobrir part dels costos de redacció de projectes d’algunes convocatòries finançades per la Unió Europea

Subvencions en règim de concurrència competitiva que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals
i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costos de redacció de projectes d’algunes convocatòries
finançades per la Unió Europea, any 2018, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació
en la sessió del dia 24 de gener de 2017 i publicades al BOP núm. 21, de 31 de gener de 2017.

Publicat al BOP núm. 29 de 9 de febrer de 2018

Publica un comentari